Aktiviteter

HUSK


CORONA PAS


Det gælder både til vor bustur og vore foredrag.


Madskole i Thy og Morsø

 


Har du lyst til at vide mere om gigtvenlig kost,

så er dette måske noget for dig

Vi starter 2 nye madskoler op i Thy og på Mors.


Diætist Karina Søndergaard underviser og holder oplæg med udgangspunkt i Gigtvenlig kost og antiinflammatorisk mad.


Du vil få ny viden og masser af sparring om sund mad og andre gode vaner.


Ergoterapeut Gitte Klemensen kommer èn af gangene og underviser i rigtige arbejdsstillinger og fremviser gigtvenlige hjælpemidler. 


Der undervises efter opskrifter udgivet af Gigtforeningen.

Der undervises 6 gange med 2 ugers mellemrum fra kl. 16.30 til kl. 19.30


Praktisk

BEMÆRK - Max 10 deltagere (først til mølle princippet)
Du skal til dette arrangement være medlem af Gigtforeningen.


Pris:                   Medlem: 400 kr. incl. mad og opskrifter.

Dato:                  Forventet opstart i Thy og på Mors vil være efteråret 2021

.
Sted:                  Thy: Staugstrup gl. skole
                           Nykøbing: EUC Nordic Food College


Tilmelding på telefon/SMS. 93 20 77 78, 
eller mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com 

Pinsefrokost 2021

 

Pinsefrokost

onsdag
den 26. maj kl. 13


Vær med, når Thy-Morsø-kreds afholder pinsefrokost. 


Bordet er dækket op med god mad og rigtig hygge. Så kom og bidrag til den gode stemning!


Der spilles amerikansk lotteri – gode præmier.


Prisen er inklusiv mad. Du kan købe drikkevarer til små priser. 
 
Pris:                   Medlem 100,- ikke medlem 140,-
Tid:                    Onssdag den 26. maj  kl. 13.00
Sted:                  Dansk Handicap's lokaler, Kr. Kolds Gade 1, 7700 Thisted


Tilmelding senest den 21. maj. på tlf/SMS. 93 20 77 78,

eller på mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com


Husk mundbind

Foredrag i VESTERVIG:

Muskelgigt og

kæmpecelle-karbetændelse

 

Foredrag med
Overlæge Mette Yde Dam

Torsdag d. 20. maj 2021 kl. 19

i Vestervig-Agger Hallen

Den meget anerkendte Overlæge Mette Yde Dam, fra Diagnostisk Center Silkeborg fortæller om muskelgigt (polymyalgi reumatika) og den lidt mere alvorlige overlappende sygdom kæmpecelle-karbetændelse.


Ny behandling har gjort tidlig diagnosticering afgørende. Og en stigning i forventet levealder har givet større fokus på bivirkninger til den gamle behandling (dvs binyrebark hormonbehandling).

Mette Yde Dam vil også komme ind på udviklingen indenfor området "kroniske smerter" som nu er blevet anerkendt som en selvstændig sygdom.

Der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål.


Praktisk

BEMÆRK - Max 25 deltagere


Pris:                   Medlem: 60,- kr. - Ikke medlem: 90,- kr.

Dato:                  Torsdag d. 20. maj kl. 19.00
Sted:                  Vestervig-Agger Hallen, Teglgårdsvej 5, 7770 Vestervig


Der er gratis kaffe/te/kage i pausen.


Tilmelding senest den 17. maj på telefon/SMS. 93 20 77 78, eller mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com 
Foredrag med Gigtforeningens


socialrådgiver Helga Madsen


Onsdag den 16. juni kl. 19.00 i

DH’s lokaler, Kr. Kolds Gade 1, Thisted

 

Find vej i systemet

Oplæg ved Helga Madsen der er socialrådgiver i Gigtforeningen.


Kom og hør om de beskæftigelsesmæssige muligheder, der kan støtte dig i dit arbejdsliv samt om


  • sygedagpenge
  • fleksjob
  • førtidspension.

Praktisk:

Pris:     Medlem: 50,- kr. - Ikke-medlem: 75- kr.
Sted:    DH's lokaler, Kr. Kolds Gade 1, 7700 Thisted.

Dato:    Onsdag d. 16. juni. kl. 19.00


Der er gratis kaffe/te/kage i pausen.


Tilmelding senest Fredag d. 11. juni på tlf/SMS. 93 20 77 78
el. mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com

Bustur til

Skagen Gigt- og Rygcenter

og guidet rundtur i Skagen

12. august 

Skagen Gigt- og Rygcenter.


Tag med på udflugt til Skagen Gigt- og Rygcenter, ved Skagens gamle sygehus tæt ved byen, havnen og naturen.


Centeret tilbyder genoptrænings- og rehabiliteringsophold for gigt- og rygpatienter.


Du kommer til at møde et hold fysioterapeuter, der vil fortælle om henvisningsregler og fremvise de forskellige aktivitetsrum, værelser, kantinen mv.

Denne del af turen — max 25 delt.

Oplev Skagen Havn og andre turistattraktioner
Hvis du ikke deltager i rundturen på Skagen Gigt- og Rygcenter, har du i stedet mulighed for at deltage i et besøg på Skagen Havn.

Vi samles alle ca. kl. 12 på havnen og spiser frokost. Herefter vil vi fortsætte på en guidet rundtur i Skagen og omegn. Der vil være mulighed for at komme på museum og bagefter ud på Grenen mv.


Praktisk:

Pris:         Medlem 250 kr. / Ikke medlem 300 kr. incl. frokost
Tid:          Torsdag d. 12. august
                 Opsamling ved Hotel Vildsund Strand kl. 7.15
                 og Thisted Havn kl. 7.30. (Pølsevognen)


                 Drikkevarer og evt. entre på egen regning. Der vil være gratis
                 kaffe og brød i bussen.


Der er bindende tilmelding

 

Tilmelding senest den 06. aug. på tlf/SMS 93 20 77 78,
el. mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com


Generalforsamling 2021

 


Thy-Morsø kredsen
afholder generalforsamling onsdag d. 1. sept.

Dagsorden iflg. lovene.
Kom og gør din indflydelse gældende.


Tid:                    Tirsdag den 1. sept. kl. 19.00.

Sted:                  Dansk Handicap's lokaler, Kr. Kolds Gade 1, 7700 Thisted


Praktisk 

  • Thy-Morsø kredsen er vært med et mindre traktement (kl. 18-19)
    samt kaffe m/kage.
  • Drikkevarer er for egen regning.

  • Husk mundbind. - Der er sprit og stole er opstillet med afstand.


Foredrag
med sygeplejerske
Nanna Bacci Hartz


Onsdag d. 15. sept. kl. 19.00 i
DH’s lokaler, Kr. Kolds Gade 1, Thisted

 

Nanna Bacci Hartz er i Gigtforeningens rådgivningsteam.


Sygeplejerske Nanna Bacci Hartz vil berøre både den medicinske og ikke-medicinske behandling af smerter.


Nanna kommer også ind på de gængse smertestillende præparater, medicinsk cannabis, LDN samt hvordan man kan håndtere smerter ved hjælp af fx mindfulness, yoga, tai-chi, kognitiv terapi, akupunktur m.m.


Praktisk:

Pris:     Medlem: 50,- kr. - Ikke-medlem: 75- kr.
Sted:    DH's lokaler, Kr. Kolds Gade 1, 7700 Thisted.

Dato:    Onsdag d. 15. sept. kl. 19.00


Der er gratis kaffe/te/kage i pausen.


Tilmelding senest Fredag d. 10. sept. på tlf/SMS. 93 20 77 78
el. mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com

Foredrag m/Mogens Pfeiffer Jensen

"Leddegigt har vi fået skovlen under"


Onsdag d. 6. okt. kl. 19.00 i
DH’s lokaler, Kr. Kolds Gade 1, Thisted

 

Mogens har i årevis været overlæge på Reumatologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital, er nu overlæge på Rigshospitalet.


Han har i mere end 30 år beskæftiget sig med patienter, forskning og undervisning i gigtens verden.

Han har holdt utallige foredrag om gigt og smerter i patientforeninger.


Mogens blev i 2014 kåret til ”Årets underviser” ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.


Mogens stammer fra Østerild, Thy


Praktisk:

Pris:     Medlem: 60,- kr. - Ikke-medlem: 90- kr
Sted:    DH's lokaler, Kr. Kolds Gade 1, 7700 Thisted.

Dato:    Onsdag d. 6. okt. kl. 19.00


Der er gratis kaffe/te/kage i pausen.


Tilmelding senest Fredag d. 1. okt. på tlf/SMS. 93 20 77 78
el. mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com

Foredrag med
Annette Bennedsgaard Jespersen

om Spinal Stenose
den 27. okt.

Vil du gerne nyde livet,
men kan ikke gå mere
p.g.a. smerter.


Det kan være
Spinal Stenose

Kom og hør med når vi får besøg af Annette Bennedsgaard Jespersen, som holder foredrag omkring spinal stenose.


Annette Bennedsgaard Jespersen er specialist indenfor denne diagnose og arbejder på ortopædkirurgisk afdeling både på Regionalhospitalet i Horsens samt på Universitetshospitalet i Aarhus.


Spinal stenose er en af de hyppigste diagnoser i den ældre befolkningsgruppe og medfører nedsat gangdistance og smerter.


Sygdommens gener har stor indflydelse på hverdagen, og Annette Bennedsgaard vil derfor fortælle om, hvad spinalstenose er, hvilke muligheder der er for at afhjælpe generne samt om den nyeste forskning på området.


Der bliver mulighed for at stille spørgsmål i løbet af aftenen. 


Praktisk

Pris:                   Medlem 60,- ikke medlem 90,-
Tid:                    Onsdag den 27. okt. kl. 19.00
Sted:                  Dansk Handicap's lokaler, Kr. Kolds Gade 1, 7700 Thisted


Der er gratis kaffe/te/kage i pausen.

 

Tilmelding senest Fredag d. 22. okt. på tlf/SMS. 93 20 77 78
el. mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com


Julefrokost 2021

 


Julefrokost

onsdag d. 24. nov.

kl. 13


Vær med, når Thy-Morsø-kreds afholder julefrokost. 


Bordet er dækket op med god mad og rigtig julehygge. Så kom og bidrag til den gode julestemning!


Der spilles amerikansk lotteri – gode præmier.


Prisen er inklusiv mad. Du kan købe drikkevarer til små priser. 

Max 40 gæster - først til mølle......


Praktisk
Pris:                   Medlem 100,- ikke medlem 140,-
Tid:                    Onsdag den 24. november  kl. 13.00
Sted:                  Dansk Handicap's lokaler, Kr. Kolds Gade 1, 7700 Thisted


Tilmelding senest den 20. november. på tlf/SMS. 93 20 77 78,

eller på mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com